جدول پخش مدرسه_تلویزیونی_ایران روز دوشنبه ١٨ فروردین در شبکه آموزش سیما


📺برنامه دوره ابتدایی :


🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی  پایه ششم.
  •    آدرس :  تهران، -تهرانپارس-خیابان جشنواره- بین خیابان سجده ای و چهار راه سید الشهدا- دبستان دخترانه اسما یاسین
  •    تلفن : 77705480-77704926-77879077-77879112